piątek, 12 maja 2023

Nieposegregowane odpady to wysokie koszty

O kilka tysięcy złotych może wzrosnąć koszt zagospodarowania odpadów przywożonych przez pojedynczą śmieciarkę w przypadku, gdy transport zawiera źle posegregowane śmieci. Przypominamy więc o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, która wpływa na końcowy koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a w następstwie na wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)


W ostatnim okresie w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4 podczas wyładunku odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Sieradza z zabudowy wielorodzinnej wielokrotnie okazywało się, iż w poszczególnych frakcjach znajdowały się odpady, które nie powinny tam trafić.

Dla przykładu w jednych z ostatnich dostaw odpadów zmieszanych z zabudowy wielorodzinnej z Sieradza umieszczony był materac (odpad wielkogabarytowy), części samochodowe (które nie są odpadami komunalnymi). Stan odbieranych odpadów prezentuje dokumentacja fotograficzna.

W podanym przykładzie ze względu na fakt, iż odpady zawierają części karoserii samochodowej, koszt zagospodarowania odpadów dostarczonych przez tylko tą jedną śmieciarkę (łącznie ponad 10 ton odpadów) wzrósł z kwoty 5336 zł do 7771 zł, czyli o 2435 zł!

Zwróćmy uwagę, iż na prezentowanych zdjęciach widać wiele odpadów, które nie zostały prawidłowo posegregowane np.:
- bioodpady;
- plastikowe butelki po wodzie i napojach, kartony po mleku, sokach;
- papierowe kartony.

Pamiętajmy, że od naszej segregacji zależy nie tylko wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, ale i to, ile drzew ocalimy (papier), ile energii zaoszczędzimy (szkło), ile ropy naftowej nie zużyjemy (tworzywa sztuczne) oraz ile wartościowego nawozu uzyskamy dla życia organicznego (biodpady).

A dla chętnych do poszerzenia wiedzy o prawidłowym sposobie segregacji odpadów zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej EcoHarmonogram https://sieradz.eu/eco-harmonogram .

1 komentarz:

  1. Szanowna redakcjo: gdyby altany śmietnikowe były nieco większe można by było wstawić więcej pojemników na odpady segregowane.

    OdpowiedzUsuń