piątek, 5 maja 2023

Uczniowie Mechanika na Erasmusie

Od 17 kwietnia do 12 maja uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu przebywają na praktykach zagranicznych w Saragossie (15 uczniów) oraz w Bolonii (15 uczniów) w ramach projektu "Ucząc się przez doświadczenie III" finansowanego z programu Erasmus+ – wartość projektu 94 867,20 EUR.

Celem projektu jest poznanie potrzeb pracodawców na rynkach europejskich, przygotowanie rekomendacji zmian w programach, metodach i technikach nauczania wykorzystywanych w placówce względem oczekiwań pracodawców europejskich oraz systematyczne włączanie w mobilności zagraniczne nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu i podnoszenie ich umiejętności. Źródło Powiat Sieradzki.

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz