środa, 7 czerwca 2023

Co z parkingiem przy sieradzkich sądach ?

Od wielu lat w obrębie centrum miasta, w związku ze skoncentrowaniem w tym obszarze szeregu instytucji (Urząd Miasta Sieradza, Starostwo Powiatowe, Sąd Rejonowy i Okręgowy, Prokuratura, Zakład Ubezpieczeń Społecznych itd.) narasta problem braku odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. W wyniku wprowadzenia w ostatnim czasie ograniczeń w nieodpłatnym parkowaniu pojazdów przez zlokalizowane w okolicy podmioty prywatne, problem ten nabrzmiał do rozmiarów wymagających podjęcia pilnych działań.

Wobec powyższego postuluję niezwłoczne rozbudowanie istniejącego, niewielkiego parkingu przy budynku sądów (z dojazdem od ul. Jana Pawła II) i połączenie go z parkingiem, znajdującym się naprzeciwko Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu ul. Piłsudskiego 5. Poza możliwością wyznaczenia dodatkowych miejsc parkingowych poprawi to układ komunikacyjny, ułatwiając załatwiającym sprawy mieszkańcom poszukiwanie wolnych miejsc. Pozwoliłoby to również na podjęcie w następnej kolejności koniecznego uporządkowania i prawidłowego zagospodarowania terenu al. Zwycięstwa, pozostającego głównym, nieodnowionym sektorem centrum miasta. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru węzła strategicznego "Centrum" w Sieradzu zatwierdzony Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 19.02.2003 r. teren, który proponuję zagospodarować na parking, oznaczony jest w zasadniczej części symbolem 19 KS+ZP - parkingi ogólnodostępne wraz z towarzyszącą zielenią i elementami małej architektury jako podstawowe przeznaczenie terenu. W związku z tym Miasto Sieradz, jako właściciel gruntu, powinno pilnie zlecić prace projektowe w celu jego zagospodarowania zgodnie z przewidzianym w planie miejscowym przeznaczeniem. W mojej ocenie istniejący parking należy przy tym przebudować – powierzchnia jest wykorzystana w sposób nie w pełni optymalny; położona po stronie zachodniej część stanowiąca drugi, po przyległym do budynku sądów, niekonieczny chodnik (zajmowany zwykle przez zaparkowane samochody), po zniwelowaniu i rozszerzeniu pozwoli na wytyczenie prostopadłych lub skośnych miejsc parkingowych.

Rozbudowa parkingu mogłaby posłużyć w szczególności pracownikom sieradzkich sądów, którzy postulują rozwiązanie problemów parkingowych w pobliżu ich miejsca pracy, jak również interesantom. W związku z powyższym uprzejmie poprosiłem o wystąpienie do władz administracyjnych Sądu Okręgowego w Sieradzu z prośbą o wsparcie finansowe w celu umożliwienia pilnego podjęcia proponowanej inwestycji.

Starostwo Powiatowe w Sieradzu planuje dodatkowo przenieść Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu, zlokalizowany obecnie ul. Władysława Warneńczyka 1, co może pogłębić problem braku miejsc parkingowych. W związku z tym być może pewne wsparcie dla przedkładanej inicjatywy okaże również Starostwo Powiatowe w Sieradzu.

Inicjatywa spotkała się z życzliwym przyjęciem ze strony dyrekcji Sądu Okręgowego w Sieradzu, jak również z poparciem Starosty Sieradzkiego, Pana Mariusza Bądziora. Powinna zostać zrealizowana przez Miasto - jako właściciela gruntu i w ramach przypisanych mu zadań, przy wsparciu pozostałych instytucji, a nie jak zadeklarował prezydent - przez Sąd lub Powiat.

ŹródłoJuliusz Góraj, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miejskiej w Sieradzu.


1 komentarz:

  1. Niektórzy radni nagle się obudzili i chcą zaistnieć w mediach. Przecież te problemy z parkowaniem w tym miejscu już były jak miastem rządził ich partyjny kolega. I wtedy nie zrobili nic, a teraz lansują się na wielkich zbawców.

    OdpowiedzUsuń