sobota, 17 czerwca 2023

Obchody 100-lecia OSP Sieradz-Monice

W sobotę 17 czerwca jednota OSP Sieradz Monice obchodziła 100-lat działania, świętowanie rozpoczęto od uroczystej mszy świętej w kościele Świętej Urszuli Ledóchowskiej.

Po uroczystej mszy wszyscy przeszli na plac pod remizę gdzie odbyła się dalsza część obchodów 100-lecia jednostki. Tradycyjnie podczas takiej uroczystości nie mogło zabraknąć od wręczenia okolicznościowych odznaczeń i wyróżnień dla strażaków z OSP Sieradz Monice. Na budynku remizy odsłonięto i poświecono okolicznościowa tablice upamiętniająca 100 lecie straży Sieradz Monice. Dla przybyłych strażacy przygotowali wiele atrakcji. Poniżej zapraszamy do zapoznania się z historią jednostki OSP Sieradz Monice, przygotowanej przez druhów z Monic.

Ochotnicza Straż Pożarna została założona w 1923r. przez druha Płachtę, który wówczas stanął na jej czele.

Na przełomie lat 30-tych została wybudowana nieduża, murowana remiza strażacka, w której wygospodarowano jedno pomieszczenie na konny wóz strażacki z sikawką.

Dalszą działalność OSP przerwał wybuch II wojny światowej.

Po jej zakończeniu mieszkańcy Monic ponownie utworzyli jednostkę straży pożarnej. Prezesem został dh. Józef Makówka.

W roku 1954 na prezesa wybrano dh Franciszka Ograbka. Jednostka w dalszym ciągu wzbogacała się, pozyskując sprzęt pożarniczy. Kolejnym prezesem był dh Wojciech Ciołek.

W roku 1966 władzę w straży powierzono dh Stanisławowi Prekwie.

W szeregi straży wstępowali kolejni mieszkańcy Monic, istniejący budynek straży nie wystarczał na potrzeby strażaków, zaczęto poszukiwania nowej działki budowlanej, pod budowę nowej remizy.

W 1971 roku Zarząd OSP zakupił działkę od Stanisława Balcerzaka (mieszkańca Monic, jest to obecna działka) i niezwłocznie przystąpił do zakupu planu i budowy obiektu.

W trakcie trwania budowy władzę przejął dh. Stanisław Balcerzak, który z nałożonych obowiązków wywiązał się wzorowo.

W 1974r. budynek straży został oddany do użytku publicznego, był to okazały, jak na tamte lata obiekt.

Kolejne lata rządów w OSP Monicach były następujące:

1981-1985 - prezesem był Julian Ciszewski

1985-1986 - prezesem był Ryszard Balcerzak

1986-1990 - prezesem był Franciszek Wiąz

1990-1992 - prezesem był Jan Kubicki

1992-2005 - prezesem był Franciszek Wiąz

W 2005r. na prezesa wybrano dh Krzysztofa Chlebicza. W maju 2005r.

Została zarejestrowana OSP pod nazwą Sieradz-Monice w KRS w Łodzi.

Został nadany NIP i REGON.

W kolejnych latach jednostka nasza brała czynny udział w akcjach pożarniczych, a także w zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując czołowe miejsca.

W 2008r. pozyskano lekki samochód bojowy marki Lublin zakupiony przez Urząd Miasta Sieradz. Mieszkańcy dzielnicy ufundowali sztandar dla naszej jednostki. Na czele komitetu fundacji stanął ówczesny mieszkaniec Monic,

Pan Stanisław Dusza. W maju 2008r. Zorganizowano jubileusz 85-lecia istnienia OSP, podczas którego został oddany do użytku samochód bojowy, a także poświęcony sztandar.

W kolejnych latach jednostka wzbogaciła się o nowy sprzęt i umundurowanie.

W 2010r. jednostka brała udział w akcji przeciwpowodziowej, pomagając w umacnianiu wałów.

Posiadając nowy sprzęt bojowy członkowie jednostki coraz chętniej brali udział w szkoleniach.

Druhowie doskonalili swoje umiejętności biorąc udział między innymi w ćwiczeniach ewakuacji szkoły, oraz manewrach poszukiwawczych współpracując z okolicznymi jednostkami.

W 2013r. zorganizowano jubileusz 90-lecia istnienia OSP.

Jednostka w dalszym ciągu zdobywała doświadczenie, druhowie brali udział w kursach ratownictwa technicznego i medycznego. Dzięki ukończonym kursom coraz częściej nasi druhowie biorą udział w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz pomagają w usuwaniu skutków nawałnic przechodzących przez nasz region.

W 2017r. na prezesa wybrano dh Andrzeja Garbale.

W tym samym roku pozyskano zakupiony przez Urząd Miasta Sieradz średni samochód bojowy marki Star.

W 2018r. OSP Sieradz-Monice pozyskało fundusze z Urzędu Miasta Sieradz na ocieplenie

i wykonanie elewacji budynku.

Dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi zakupiono kolejny sprzęt pożarniczy.

W 2021r. prezesem jednostki został dh Jerzy Wróblewski, pozyskano kolejne fundusze z Urzędu Miasta w Sieradzu, dzięki którym w 2021r. wymieniono ogrodzenie, a w 2022r. utwardzono teren i ułożono kostkę brukową wokół Strażnicy.

Jednostka Ochotnicza bierze udział nie tylko w akcjach ratowniczych, angażuje się również w akcjach reprezentacyjnych, druhowie i druhny oraz poczet sztandarowy uczestniczą w uroczystościach państwowych i kościelnych.

Corocznie od wielu lat na Wielkanoc strażacy odwiedzają mieszkańców „Monic” z „kogutkiem”, dzieląc się radosną nowiną, a na koniec roku z kalendarzami. Podczas tych wizyt chętnie odpowiadając na pytania mieszkańców.

Druhowie mogą pochwalić się udziałem w licznych akcjach społecznych i charytatywnych takich jak „Gaszyn Challenge”, czy „Szlachetna Paczka”.

Jednostka prowadziła również zbiórkę charytatywną dla „Adriana Kulawiaka”, włączyła się w walkę z Covid-19, pomagając mieszkańcom, brała również udział w transporcie darów dla ludności ukraińskiej.

Nieustająco pozostaje otwarta na niesienie pomocy i dalsze doskonalenie się. Źródło OSP Sieradz Monice.
 

 

1 komentarz:

  1. Było nam bardzo miło świętować nasz jubileusz z wami

    OdpowiedzUsuń