piątek, 16 czerwca 2023

Sieradzki Aktywator Młodzieżowy

Urząd Miasta w Sieradzu ogłasza rozpoczęcie pilotażowego programu mikrograntów SAM (Sieradzki Aktywator Młodzieżowy), który skierowany jest do młodzieży na poziomie szkół podstawowych (7 i 8 klasa) oraz ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe, zespoły szkół, inne).


Partnerem akcji są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Celem programu jest wsparcie działań społecznych i obywatelskich
Jakie projekty mogą być realizowane w ramach SAM?
- kultura, sport i rekreacja
- ochrona i promocja zdrowia
- poprawa stanu środowiska i ochrona zwierząt
- podniesienie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.
Warunki udziału w konkursie.
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie:
a) Wniosku w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu: https://sieradz.eu/
b) poprawnie wypełnionego formularza dotyczącego budżetu projektu
* ze środków programu SAM nie mogą być sfinansowane koszty osobowe Koordynatora i twórców projektu
** Placówkę edukacyjną do uczestnictwa w projekcie zgłasza nauczyciel danej szkoły, zwany dalej Koordynatorem (daną szkołę może reprezentować więcej niż jedna grupa uczniów wraz z Koordynatorem; grupa powinna składać się z min. 3 osób).
Koordynator jest osobą, z którą Organizatorzy będą się kontaktować w czasie trwania programu.
2. Wniosek może być złożony wyłącznie przez autora projektu. W przypadku grup uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych osobą upoważnioną do złożenia Wniosku jest opiekun grupy - Koordynator.
Terminy:
Do 23 czerwca 2023r. Składanie wniosków
Do 31 sierpnia 2023 r. Rozstrzygnięcie naboru i poinformowanie o zakwalifikowanych projektach; podpisanie umów.
1 września – 30 listopada Realizacja projektów.

  Kryteria oceny:
- logiczny opis działań (społeczna potrzeba realizacji projektu, jasny i klarowny sposób prezentacji projektu, pomysłowość i oryginalność, zaangażowanie uczniów w realizację projektu, zaangażowanie innych podmiotów/grup, promocja projektu)
- przejrzystość budżetu
Komisja oceniająca projekty:
Urząd Miasta w Sieradzu powoła komisję kwalifikującą projekty do realizacji
Maksymalna kwota dofinansowania grantu przeznaczona na udokumentowane wydatki związane z wcześniej zaakceptowaną realizacją projektu - wynosić będzie 1500 zł

Spośród nadesłanych projektów zrealizowanych zostanie do 10 projektów. Źródło UM Sieradz.

Wypełnij formularz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz