piątek, 2 czerwca 2023

Uroczyste powołanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu odbyła się uroczystość wprowadzenia nadkom. Tomasza Lubińskiego na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu. W ceremonii wziął udział Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi nadkom. Jerzy Ciułek, insp. Piotr Bielewski Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu oraz kadra kierownicza sieradzkiej jednostki.

1 czerwca 2023 roku w sieradzkiej komendzie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powolania na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu nadkom. Tomasza Lubińskiego, który od 4 lutego 2023 roku pełnił obowiązki zastępcy komendanta. Na ceremonii obecny był Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi nadkom. Jerzy Ciułek oraz kadra kierownicza sieradzkiej jednostki. Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości kom. Grzegorza Grzesiaka. Następnie Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi nadkom. Jerzy Ciułek odczytał rozkaz personalny powołujący nadkom. Tomasza Lubińskiego na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu. Nadkomisarz Tomasz Lubiński podziękował za docenienie jego dotychczasowej pracy i  okazane zaufanie, co zaowocowało  powołaniem go przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina na stanowisko I Zastępcy Komenda Powiatowego Policji w Sieradzu. Gratulacje oraz życzenia pomyślności i wielu sukcesów na nowym stanowisku złożyli Panu Komendantowi Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia łodzkiej komendy wojewódzkiej nadkomisarz Jerzy Ciułek,  insp. Piotr Bielewski  Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu oraz kadra kierownicza sieradzkiej jednostki.

Nadkom. Tomasz Lubiński jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w lipcu 2003 roku. Swoje pierwsze kroki stawiał w I Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. W  latach 2006-2023 był związany z Komendą Powiatową Policji w Łasku, gdzie  pelnił funkcję Zastępcy Naczelnika, a następnie Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komedy Powiatowej Policji w Łasku. Od 4 lutego 2023 roku  pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu. Został odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant". Źródło KPP Sieradz.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz