środa, 26 lipca 2023

Budowa stacji meteorologicznej na terenie gminy Warta

Na terenie gminy Warta powstanie stacja meteorologiczna, która będzie dostarczać niezbędne informacje o sytuacji pogodowej. Gmina otrzyma 100 tys. zł dofinansowania na to zadanie. Stacja zostanie zainstalowana jeszcze w tym roku.


Burmistrz Warty Krystian Krogulecki zawarł umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi reprezentowanym przez Wicemarszałka Andrzeja Górczyńskiego na dofinansowanie zadania „Budowa stacji meteorologicznej na terenie gminy Warta wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu „Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej” .

 Zgodnie z podpisaną umową jeszcze w tym roku w obrębie miejscowości Warta zainstalowana zostanie stacja meteorologiczna, której zadaniem będzie pomoc rolnikom między innymi w dokumentowaniu wpływu braku wody na drastyczny spadek plonów.

 Ma ona za zadanie dostarczać informacji o sytuacji pogodowej, m.in. o:

 - kierunku i prędkości wiatru,

 - temperaturze powietrza, temperaturze przygruntowej i gruntu,

 - wilgotności względnej powietrza,

 - opadach atmosferycznych,

 - ciśnieniu atmosferycznym.

 Pozyskane dane pogodowe pozwolą podjąć rolnikom i sadownikom lepsze decyzje co do tego, kiedy lub ile nawadniać; dotyczące terminu sadzenia, czy nawożenia oraz doboru optymalnego czasu i miejsca zabiegów ochronnych. Będzie to pierwsza tak profesjonalna stacja na terenie  gminy Warta i jedna z nielicznych na terenie całego powiatu sieradzkiego. Źródło Urząd Gminy Warta. 

 

 

1 komentarz: