poniedziałek, 31 lipca 2023

XVIII Festiwal Recyklingu dobiegł końca

W dniach 24-28 lipca odbył się XVIII Festiwal Recyklingu pod hasłem „Nie ma wakacji od segregacji”. Podczas obecnej edycji zdecydowano się na zmianę w sposobie organizacji festiwalu - sadzonki roślin i gadżety ekologiczne wydawane były już od pierwszego dnia na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu i Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Sieradzu. Największym zainteresowaniem cieszyły się standardowo sadzonki roślin, których zapas w ilości prawie 2 tysięcy sztuk wyczerpał się w czwartek. Pierwsi uczestnicy festiwalu zajęli kolejkę w poniedziałek już o 7 rano, natomiast ostatnie osoby zgłosiły się w piątek po godzinie 17. W pierwszy dzień udział w festiwalu wzięło udział prawie 200 osób i zebrano podobną ilość baterii jak przez całą ubiegłoroczną edycję festiwalu. Dodatkową atrakcję była wystawa eksponatów codziennego użytku zgromadzona w sali edukacyjnej na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych.


Podczas XVIII Festiwalu Recyklingu, 634 mieszkańców dostarczyło odpady na Stację Przeładunkową Odpadów Komunalnych o łącznej masie ponad 26,5 Mg. Masy odpadów z poszczególnych grup:

• 21 455 kg – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

• 4 206 kg – baterii,

• 186 kg – akumulatorów samochodowych,

• 338 kg – puszek albuminowych,

• 325 kg – farb i lakierów,

• 90 kg – świetlówek,

• 80 kg – przeterminowanych leków,

• 30 kg – nienadających się do użytku olejów jadalnych.

Pierwszy raz w tego typu akcjach były zbierane oleje spożywcze, aby uświadomić mieszkańcom, że nadają się one do procesu fermentacji bioodpadów.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz