poniedziałek, 14 sierpnia 2023

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ "PRĘDKOŚĆ"

11 sierpnia 2023 roku odbyły się krajowe działania „Prędkość”. Na terenie województwa łódzkiego skontrolowano ogółem 1338 pojazdów. Ujawniono 1313 wykroczeń, w tym 1063 dotyczyły nadmiernej prędkości. Zatrzymano aż 14 praw jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Pamiętajmy nadal trwa długi weekend sierpniowy! Bądź ostrożny abyś bezpiecznie dojechał do celu!

11 sierpnia 2023 roku na terenie województwa łódzkiego policjanci drogówki w ramach krajowych działań przeprowadzili akcję pod nazwą „Prędkość”. Mundurowi skontrolowali 1338 pojazdów, ujawniając 1313 wykroczeń, w tym 1063 przekroczeń prędkości. Ponadto zatrzymali 14 prawa jazdy za przekraczanie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym W tym czasie na głównych ciągach komunikacyjnych, a także na odcinkach dróg, gdzie występuje największe zagrożenie wypadkami drogowymi, można było spotkać radiowozy nieoznakowane wyposażone w videorejestratory. Wyznaczone też były  statyczne punkty kontroli  na których policjanci pracowali z wykorzystaniem mierników prędkości (również tych z wizualizacją). Działania te miały charakter prewencyjny.

Pomimo wielu apeli i licznych kampanii społecznych nadal wielu kierowców przekracza dozwoloną prędkość. Jak pokazują analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekraczanie  dopuszczalnych prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych. Liczba osób, które giną w tych zdarzeniach stanowi znaczną część wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.

Pamiętajmy! 

W ruchu drogowym sytuacja często bywa bardzo dynamiczna i mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Wówczas nadmierna prędkość staje się czynnikiem, który powoduje, że tracimy kontrolę nad pojazdem, co z kolei może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. W trosce o bezpieczeństwo podróżujących apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym dopuszczalnych limitów prędkości.

(Źródło KPP Sieradz)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz