piątek, 10 listopada 2023

W czwartek podsumowano projekt Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”

W czwartek podsumowano projekt Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” realizowany przez Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie.


Projekt w całości sfinansowano z budżetu Gminy i Miasta Warta w ramach zadania publicznego. Partnerem działań projektowych była Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Warcie wchodząca w skład Warckiego Centrum Kultury.

W podsumowaniu udział wzięli:

 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie pan Grzegorz Kopacki,

 - Burmistrz Warty pan Krystian Krogulecki,

 - kierowniczka Oddziału Sieradzkiego Archiwum państwowego w Łodzi pani Adriana Bryk,

 - dyrektor Warckiego Centrum Kultury pan Wiktor Baranowski,

 - dyrektorki i dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Warta

 - opiekunowie grup uczniów uczestniczących w projekcie oraz

 - uczniowie szkół podstawowych z Gminy Warta

 Podczas podsumowania pokazano, jak wyglądają efekty projektu prezentowane w folderze "Losy mieszkańców Gminy Warta w czasie II wojny światowej" na portalu społecznościowym "Wartonalia", podano statystyki mówiące o ogromie pracy, jaką uczniowie włożyli w wyszukiwanie informacji o warcianinach biorących udział w II wojnie światowej - tych poległych w obronie ojczyzny, zamordowanych przez okupanta i represjonowanych przez niego, ale i tych, którzy przeżyli wojnę.

Przypomniano też inne elementy projektu (warsztaty archiwalne, wycieczki edukacyjne, umieszczenie replik tablic pamiątkowych w byłym hitlerowskim obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem). Po spotkaniu jego goście i uczestnicy zasadzili 400 cebulek żonkili przed cmentarzem żydowskim w Warcie i na jego terenie. To Daffodil Project mający na celu upamiętnianie ofiar (przede wszystkim dzieci) Holocaustu i podkreślający losy dzieci w regionach dotkniętych kryzysem humanitarnym.

(Źródło Promocja Gminy Warta, fot. Anna Majewska)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz