czwartek, 28 grudnia 2023

Budżet Gminy Warta na 2024 rok

Gmina Warta ma uchwalony budżet na przyszły rok. Przyszłoroczne planowane dochody gminy będą wynosić ponad 82 mln zł, wydatki to blisko 88,5 mln zł. Na inwestycje gmina Warta zamierza przeznaczyć kwotę ponad 30 mln zł co stanowi 33,99 % całego budżetu gminy.


Podczas LXI Sesji Rady Gminy Warta radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2024 rok. W sesji wzięło udział 14 radnych. Przyszłoroczne planowane dochody gminy będą wynosić ponad 82.400.000 zł, wydatki to blisko 88.500.000. Na inwestycje gmina Warta zamierza przeznaczyć kwotę 30.107.399,45 zł co stanowi 33,99 % całego budżetu gminy.

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią inwestycje drogowe- ok.13 mln zł, na infrastrukturę sanitacyjną i wodociągową przeznaczono ok. 7,5 mln zł, ok. 4 mln zł przeznaczono na obiekty sportowe, 2 mln na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz ok. 2 mln na gospodarkę mieszkaniową.

Wśród ważniejszych przyszłorocznych inwestycji są:

- przebudowa i remonty dróg gminnych oraz chodników

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Małkowie

- budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach

- budowa boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Cielcach

- termomodernizacja trzech budynków mieszkalnych przy ulicy Popioły w Warcie

- modernizacje i remonty budynków świetlic wiejskich i ochotniczych straży pożarnych.

Budżet zakłada również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę ponad 1,2 mln zł. -Najważniejszy dla Gminy Warta dokument został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

-Jest to budżet prospołeczny, nastawiony na potrzeby mieszkańców i odpowiada wszystkim zapotrzebowaniom, które nasi mieszkańcy składali i mam nadzieję, że wspólnie w następnym roku będziemy go realizować, dla poprawy życia mieszkańców- mówi Krystian Krogulecki, burmistrz Warty.

Foto Wikipodróże.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz