środa, 13 grudnia 2023

„Być jak Ignacy” Nauka pełna Energii - etap V ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Etap V „Ignacego” już zrealizowany. ”Odkrywcy” z Koła Naukowego w Szkole Podstawowej w Burzeninie tym razem zajęli się Odnawialnymi Źródłami Energii.

Wykorzystując dostępne teksty źródłowe uczniowie rozpoczęli pracę w grupach określając plusy i minusy danego  typu  energii. Wzięli pod uwagę koszty jej pozyskania, technologię, dostępne zasoby oraz wpływ na środowisko. Przygotowani do dyskusji uczniowie zostali podzieleni niezależnie od osobistych poglądów na pięć grup. Byli to przedstawiciele firm promujących farmy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, wydobycie węgla kamiennego i ropy naftowej oraz mieszkańcy. Zadaniem grup dyskutujących było przedstawić argumenty, które przekonają mieszkańców do wydania zgody na jedną z inwestycji - budowę kopalni węgla kamiennego, szybu naftowego, ekranów fotowoltaicznych lub elektrowni wiatrowej. Nauczyciel moderował dyskusję zwracając uwagę na podawane merytoryczne argumenty i kulturalny przebieg rozmowy. Zajęcia uczyły otwartości na poglądy innych oraz ćwiczyły umiejętność współpracy w zespole.

Etap V zakończył się quizem podsumowującym wiedzę o różnych źródłach energii. Realizację grudniowego etapu projektu „Być jak Ignacy” wzbogaciło spotkanie z osobą zawodowo zajmującą  się Odnawialnymi Źródłami Energii i to z całą pewnością zainspirowało uczniów do zdobywania wiedzy i poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Ósmoklasiści nie tylko zaspokoili swoją ciekawość, ale stojąc przed wyborem dalszej drogi kształcenia z optymizmem  spojrzeli w  przyszłość.

(Źródło Gmina Burzenin)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz