piątek, 8 grudnia 2023

Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie

W czwartek 7 grudnia odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pn. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WARCIE WRAZ Z MONTAŻEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ENERGII"

 Zakres robót:

1. Ocieplenie ścian piwnic

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych

3. Ocieplenie stropodachów

4. Wymiana stolarki okiennej

5. wymian Stolarki drzwiowej

6. Modernizacja układu c.w.u

7. Modernizacja układu oświetlenia wewnętrznego

8. Modernizacja układu grzewczego i źródła ciepła

9. Mikroinstalcja fotowoltaiczna

Wartość zamówienia: 7 837 000,35 zł

Termin rozpoczęcia robót: grudzień 2023

Termin zakończenia robót: grudzień 2024

Zadanie finansowane jest z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu priorytetowego: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych. Źródło Powiat Sieradzki. 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz