sobota, 16 grudnia 2023

Wręczenie nagród dla animatorów kultury

Raz w roku Zarząd Powiatu Sieradzkiego funduje nagrody dla animatorów kultury, działających w różnych środowiskach powiatu sieradzkiego – instytucjach kultury, stowarzyszeniach, zespołach artystycznych i grupach nieformalnych. Nagrody te przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.

(Źródło Powiat Sieradzki)


W dniu 15 grudnia w Muzeum Walewskich w Tubądzinie Zarząd Powiatu Sieradzkiego wyróżnił nagrodami indywidualnymi (11 działaczy kultury) i zbiorowymi
(7 zespołów). Uroczystego wręczenia wyróżnień dokonali Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior,  Wicestarosta Kazimiera Gotkowicz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego Jan Kołodziejczyk oraz Członkowie Zarządu Jan Hankiewicz i Tomasz Baliński.

Na to wyjątkowe spotkanie wraz z nagrodzonymi pracownikami przybyli Burmistrzowie, Wójtowie i Dyrektorzy jednostek. Całość uroczystości prowadzonej przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Józefa Jurę,  uświetniły dwa pokolenia artystów - dzieci z Zespołu Obrzędowego "Chojne" oraz "Zespół Śpiewaczy Jezioranki" z  Gminy Warty.

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

I. Kategoria „Twórczość artystyczna” - nagrody indywidualne:

1. powieściopisarka, inicjatorka akcji „Radosne owieczki”

- pani Marta Szyfer - Dopadlik

2. kierownik Zespołu Obrzędowego „Chojne”, animatorka kultury ludowej

- pani Agata Woźniak

3. poetka, członkini Grupy Poetyckiej „Desant”

- pani Magdalena Olejnik

4. fotograf,

- pan Jan Kołodziejczyk

 

II. W kategorii „Upowszechnianie kultury” nagrody indywidualne:

1. pracownica BWA w Sieradzu

- pani Lidia Jabłońska

2. filmowiec, YouTuber

- pan Marcin Misiuk

3. bibliotekarz, inicjator projektu „Kultura łączy pokolenia”

- pani Joanna Kozica

4. bibliotekarz, Prezes Fundacji Działań Kreatywnych

- pani Joanna Wilk

5. bibliotekarz, współautorka projektu „Z biblioteki w świat kultury”

- pani Jolanta Świerkowska

6. dyrektor PBP w Sieradzu, Prezes Stowarzyszenia Kreatywny Sieradz

- pani Małgorzata Jurkowska

7. archeolog, autor 130 publikacji naukowych i popularnonaukowych

- pan Marek Urbański

 

III. W kategorii „Ochrona kultury” nagrody zbiorowe otrzymują:

1. Zespół Śpiewaczy „Jezioranki” z Jeziorska

2. Zespół Śpiewaczy „Znad Swędrni” w Goszczanowie

3. Orkiestra Dęta w Godynicach

4. Chór Emeryta i Rencisty z Brzeźnia

5. Zespół Obrzędowy „Chojne” z Chojnego

6. Towarzystwo Śpiewacze „Cantate Deo” z Sieradza

7. Koło Gospodyń Wiejskich Z Grójca Wielkiego
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz