wtorek, 23 stycznia 2024

Darmowe lodowisko w czasie ferii

W okresie ferii zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby w wieku emerytalnym zamieszkałe na terenie Sieradza do korzystania ze sztucznego lodowiska „SIRKA” (ul. Mickiewicza 6). Podobnie, jak w poprzednich latach - dzięki umowie między Urzędem Miasta Sieradza, a właścicielem lodowiska - atrakcja ta będzie dla wymienionych osób BEZPŁATNA. Koszty pokryje Urząd.


Lodowisko w tej formule będzie dostępne od dnia 27 stycznia 2024 r. do dnia 11 lutego 2024 r. w godzinach od 10.00 do 16.00.

Pod pojęciem dzieci i młodzieży rozumie się dzieci uczęszczające do przedszkoli,  młodzież uczęszczającą do szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Sieradza za okazaniem legitymacji szkolnej sieradzkich szkół, lub innego dokumentu z adresem zamieszkania opiekuna dziecka – w przypadku dzieci przedszkolnych.

Pod pojęciem osób w wieku emerytalnym rozumie się kobiety wieku po 60 roku życia oraz mężczyzn w wieku po 65 roku życia z terenu miasta Sieradza za okazaniem legitymacji emeryta.

Wypożyczanie sprzętu dla dzieci, młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym odbywa się za odpłatnością.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz