sobota, 6 stycznia 2024

PSP w Sieradzu podsumowało działania ratownicze w 2023 roku

W powiecie sieradzkim w roku 2023 odnotowano 1173 interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej. Jest to o 423 mniej w porównaniu do roku poprzedniego i o 432 mniej od rekordu z roku 2021 (1606 interwencji).

Z ogólnej liczby 385 to pożary, 685 - miejscowe zagrożenia a w 104 przypadkach zgłoszenia okazały się alarmami fałszywymi. Niestety, podczas pożarów 5 osób straciło życie a 11 odniosło obrażenia.

Najwięcej pożarów miało miejsce na terenie Sieradza (71 pożarów) a najmniej w gminie Wróblew , bo jedynie 10. Tylko w gminie Złoczew odnotowano wzrost (znaczący, bo aż 92%) ilości pożarów w porównaniu z rokiem poprzednim. W gminie Błaszki drugi rok z rzędu było równo 50 pożarów. Z całej ilości strażacy najczęściej gasili pożary upraw w rolnictwie (120), na drugim miejscu były to inne obiekty, z tego głównie suche trawy i nieużytki rolne. Na trzeciej pozycji pod względem ilości, to pożary obiektów mieszkalnych – 72 akcje gaśnicze. Warty odnotowania jest fakt, że strażacy do gaszenia pożarów lasów wyjeżdżali 51 razy, o 4 więcej niż w 2022 roku.

Najczęstszą przyczyną powstania miejscowych zagrożeń były interwencje związane z usuwaniem skutków działania wichur i silnych wiatrów. Do tych zdarzeń strażacy wyjeżdżali 173 razy. Wspomnieć należy, że w roku 2022 silne wiatry spowodowały 463 zagrożenia, które należało usunąć. 158 interwencji to ratownictwo drogowe podczas wypadków i kolizji w transporcie drogowym. W 118 przypadkach działania były związane z ratownictwem medycznym. Prawie we wszystkich gminach odnotowano spadek ilości miejscowych zagrożeń w odniesieniu do roku poprzedniego, jedynie w gminie Burzenin pojawił się wzrost ilość MZ o 43%. Według danych statystycznych 175 miejscowych zagrożeń było na terenie Sieradza. Na drugim końcu tabeli znajduje się gmina Klonowa, gdzie odnotowano tylko 12 interwencji związanych z usuwaniem skutków zdarzeń innych niż pożary. Źródło PSP Sieradz.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz