czwartek, 29 lutego 2024

Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Warta

Gmina Warta pozyskała dotację na udział w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd. Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostki Samorządu Terytorialnego tj. Gminy Warta oraz jej jednostek podległych tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Warcie.


Cyberbezpieczny Samorząd oznacza zwiększenie bezpieczeństwa informacji Jednostki Samorządu Terytorialnego poprzez:

-wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych,

-wdrożenie lub aktualizację polityk bezpieczeństwa informacji,

-wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,

-wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni 

Udział w tym projekcie realnie wpłynie na aktualizację i podniesienie poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach w Urzędzie Miejskim w Warcie oraz 2 jednostkach podległych( ZGKiM, MOPS).

Na ten projekt pozyskano kwotę dofinansowania brutto: 772 194,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz