niedziela, 11 lutego 2024

Walne zebrania sprawozdawcze w OSP Bartochów, OSP Łabędzie i OSP Proboszczowice

W miniony weekend odbyły się kolejne walne zebrania druhów ochotników z Gminy Warta. Tym razem świętowali strażacy z OSP Bartochów, OSP Łabędzie a także OSP Proboszczowice. Wszystkim jednostkom udzielono absolutorium i dziękowano za kolejny rok pracy na rzecz drugiego człowieka.

W piątek walne zebrania odbyły się w Bartochowie i Łabędziach:

- Gratuluję Zarządom jednostek udzielonego absolutorium i dziękuję druhnom oraz druhom za kolejny bardzo dobry rok dobrej współpracy w zakresie szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Przed nami kolejny rok, jestem przekonany, że razem zrealizujemy wyznaczone ambitne cele. Dziękuję za Waszą szlachetną służbę na rzecz drugiego człowieka. Dzięki Wam mieszkańcy Gminy Warta mogą się czuć bezpiecznie- dziękował Krystian Krogulecki burmistrz Warty

W sobotę walne zebranie sprawozdawcze odbyło się w Proboszczowicach. Tam słowa do druhów ochotników również kierował m.in. Krystian Krogulecki, burmistrz Warty:

- Jeszcze raz gratuluję Wam ogromnego sukcesu jakim było w 2023r. zajęcie przez Waszą jednostkę miejsca na Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Warcie .

Gratuluję również pozyskania z różnorakich instytucji środków finansowych za które mogliście nabyć nowy lekki pojazd marki Renault Master, który będzie wykorzystywany w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych oraz przy zbiornikach wodnych. Cieszę się, że mogłem pomóc przy realizacji tego zadania. Dziękuję za Waszą szlachetną służbę na rzecz drugiego człowieka

Przypomnijmy, że na terenie Gminy Warta działają 23 Jednostki OSP z czego 4 są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

(Źródło Promocja Gminy Warta)





1 komentarz: