poniedziałek, 25 marca 2024

Komunikat w sprawie wyborów samorządowych

Szanowny Wyborco!

Mieszkasz na stałe w Sieradzu, ale nie jesteś tutaj zameldowany na pobyt stały? Jeśli chcesz głosować w każdych wyborach/referendach w Sieradzu, złóż wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania. Złóż wniosek w Urzędzie Miasta Sieradza. Wtedy będziesz głosować w gminie, w której mieszkasz, a nie w gminie, w której masz zameldowanie na pobyt stały.


Kto może złożyć?

Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe warunki:

a) ma polskie obywatelstwo,
b) stale mieszka na terenie Sieradza bez zameldowania na pobyt stały,
c) może głosować, czyli:
    - w dniu wyborów ma ukończone 18 lat,
    - ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze).

Masz czynne prawo wyborcze, jeśli:
a) masz ukończone 18 lat,
b) sąd ani Trybunał Stanu nie orzekły, że pozbawiają Cię praw wyborczych,
c) nie ubezwłasnowolniono cię.

Co musisz przygotować?

a) dokument tożsamości – na przykład dowód osobisty lub paszport,
b)  wniosek o dopisanie do stałego obwodu głosowania, właściwego dla adresu stałego zamieszkania (wzór wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania znajduję się na dole tego artykułu).

Podaj we wniosku swoje dane:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- numer PESEL,
- oświadczenie dotyczące adresu stałego zamieszkania.

Dołącz dokument potwierdzający fakt zamieszkania w Sieradzu.
Przykładowe dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania to:

- oświadczenie właściciela/najemcy lokalu (wzór oświadczenia),
- umowa najmu/użyczenia lokalu,
- jeśli płacisz podatki w Sieradzu – pierwsza strona zeznania podatkowego PIT,
- rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na Twoje dane i adres lokalu w Sieradzu, w którym mieszkasz,
- umowa lub rachunek na usługę nie związaną bezpośrednio z lokalem np. abonament na telefon komórkowy, zawierający Twoje dane oraz adres lokalu w Sieradzu, w którym mieszkasz.

Jeśli jesteś właścicielem lokalu, ale nie jesteś w nim zameldowany możesz:

- przedstawić akt własności – jeśli jest to lokal spółdzielczy własnościowy lub gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej lub też gdy trwa postępowanie o wpis do Rejestru Ksiąg Wieczystych,
- jeśli lokal ma założoną księgę wieczystą to wystarczy, że poinformujesz urzędnika, że jesteś właścicielem lokalu. Jeśli podasz numer księgi wieczystej znacznie ułatwi to urzędnikowi wyszukiwanie lokalu w Elektronicznych Księgach Wieczystych.

Co musisz zrobić?

- Wniosek wypełnisz w urzędzie gminy lub możesz go przynieść uzupełniony (wzór na dole strony) wraz z niezbędnymi dokumentami. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować?.
- Złóż wniosek w urzędzie gminy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz?.

Kiedy składasz?

W dowolnym momencie, ale pamiętaj, że urząd ma 5 dni, aby rozpatrzyć Twój wniosek. Jeśli odwołasz się od jego decyzji i złożysz skargę, urząd będzie potrzebował więcej czasu, aby ją rozpatrzyć. Prezydent Miasta Sieradz przed wydaniem decyzji jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku.

Gdzie składasz?

W urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz na stałe.

Ile zapłacisz?

Nic

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2408)

Załaczniki


(Źródło Urząd Miasta Sieradz)

1 komentarz:

  1. Jak by politycy odpowiadali za swoje złe decyzje kłamstwa i oszustwa karą pozbawienia wolności albo finansowo.Liczy się wszystkich to bym zagłosował.

    OdpowiedzUsuń