wtorek, 12 marca 2024

Spotkanie z sołtysami z Gminy Błaszki

11 marca przypada Dzień Sołtysa – święto, które obchodzimy, by wyrazić nasze uznanie dla pracy sołtysów– przedstawicieli lokalnych, wiejskich społeczności.

Sołtysi reprezentują sołectwo na zewnątrz, zwołują zebrania wiejskie, realizują uchwały rady miejskiej. Ponadto odpowiadają za wszystkie sprawy i problemy mieszkańców sołectwa.

Z okazji ich święta burmistrz Błaszek Piotr Świderski zaprosił wszystkich sołtysów z gminy na spotkanie, podczas którego złożył im serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, optymizmu i zadowolenia z pracy na rzecz lokalnej społeczności, jednocześnie wręczając im pamiątkowe dyplomy. Włodarz podziękował także za dobrą współpracę z samorządem i podkreślił ogromną rolę Sołtysa we współczesnej wsi, wspominając iż praca ta wymaga poświęcenia własnego czasu na rzecz mieszkańców. W zebraniu uczestniczyły także zastępca burmistrza Błaszek Iwona Lisiak oraz skarbnik Małgorzata Woźniakowska.

Podczas spotkania zgromadzeni mieli możliwość porozmawiać o bieżących sprawach, wymienić się doświadczeniami oraz poglądami w kwestiach ważnych dla gminy.

(Źródło Gmina Błaszki)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz