piątek, 15 marca 2024

Umowa na drogi podpisana

Prezydent Sieradza Paweł Osiewała podpisał umowę na wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych, wewnętrznych i chodników na terenie miasta Sieradza w 2024 r.

Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Kupczyk Grażyna z Uniejowa, która za swoje usługi zaoferowała kwotę ponad 3,5 mln zł.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi; roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej; skropienie ubytku emulsją asfaltową; remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej; regulację wysokościową studzienek dla kratek ściekowych; regulację pionową studzienek kanalizacyjnych; regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych; mechaniczne wykonanie koryta; profilowanie i zagęszczenie podłoża; wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego; remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowej; remonty cząstkowe nawierzchni z destruktu; remonty cząstkowe krawężników; remonty cząstkowe nawierzchni chodników;  odnowę istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego czy ścinanie poboczy przy pasach drogowych dróg gminnych. Źródło UM Sieradz.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz