piątek, 1 marca 2024

Wizyta gospodarcza burmistrza Błaszek w NFOŚIGW w WARSZAWIE

W dniu 29 lutego br. odbyła się wizyta gospodarcza burmistrza Błaszek Piotra Świderskiego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z zastępcą prezesa zarządu NFOŚiGW Józefem Matysiakiem. Rozmowy były łatwiejsze, gdyż Panowie znają się z prac samorządowych.

Czwartkowa wizyta dotyczyła omówienia bieżących spraw związanych ze skutecznym i efektywnym wspieraniem działań na rzecz środowiska oraz pozyskiwaniem nowych źródeł finansowania z zakresu inwestycji proekologicznych. Gmina Błaszki posiada opracowaną strategię elektromobilności, która ma na celu ograniczenie emisji i poziomu hałasu generowanego przez sektor transportowy oraz stworzenie warunków dla elektromobilności w gminie. Podczas wizyty burmistrz przedstawił plany związane z wprowadzeniem i stworzeniem sieci transportowej przyjaznej dla pojazdów elektrycznych oraz zakupem taboru opartego o napęd elektryczny w zakresie realizacji dowozu do szkół przez Samorząd. Rozwój elektromobilności ma ogromny wpływ na poprawę jakości powietrza, a tym samym na poprawę zdrowia publicznego. Podczas wizyty rozmawiano także o kolejnych działaniach, jakie w przyszłości można przeprowadzić na terenie gminy Błaszki z zakresu ochrony środowiska. Wizyta stanowiła ważny krok w kierunku budowania partnerstwa pomiędzy samorządem a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz potwierdziła zobowiązanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i promocji zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym, zaplanowano kolejne spotkania w tym zakresie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz