sobota, 8 czerwca 2024

Wernisaż prac Joanny Stefańskiej i Katarzyny Suchockiej

W dniu 7 czerwca w sieradzkim Biurze Wystaw Artystycznych odbył się wernisaż prac Joanny Stefańskiej i Katarzyny Suchockiej. Był to dwie wystawy o nazwach "Ślad w przestrzeni" oraz "Przestrzenie emocji". Wystawa potrwa do 7 lipca i jeśli ktoś z naszych czytelników ma ochotę ją obejrzeć na własne oczy to serdecznie na nią zapraszamy do sieradzkiego BWA.


Joanna Stefańska

Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz). W 1993 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem w zakresie architektury wnętrz i rysunku. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki w latach 1992 i 1993.

Stopnień doktora sztuki w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie sztuki użytkowe, uzyskała w 2008 r. na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W roku 2016 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych, nadany uchwałą Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 2 lutego 2024 r. otrzymała tytuł naukowy profesora sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Od 2005 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, a od 2020 pełni funkcję wicedyrektora w Instytucie Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Tworzy w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki cyfrowej, działań przestrzennych, a także architektury wnętrz i wystawiennictwa. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach w kraju i za granicą, m.in. w Belgii, Czechach, Grecji, Japonii, Niemczech i we Włoszech. Jej dorobek artystyczny, naukowy i dydaktyczny jest związany z zainteresowaniami dotyczącymi relacji przestrzeni architektonicznej i sztuki. W swoich działaniach artystycznych uwzględnia aspekt site-specific oraz intermedialne poszukiwania z wykorzystaniem obiektu,fotografii, filmu i technologii cyfrowych.


Katarzyna Słuchocka

Absolwentka Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Mariana Fikusa. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 2001 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego sztuki nadany uchwałą Rady Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w 2016 roku. Tytuł profesora sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2023 r.

Pracuje na Wydziale Architektury, w Instytucie Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Twórczość w zakresie projektowania, malarstwa, rysunku, fotografii. Udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą (m.in. w Austrii, Grecji, Japonii, Niemczech, Szwecji), w interdyscyplinarnych projektach badawczych, plenerowych warsztatach artystycznych, konferencjach oraz sympozjach naukowych. Kuratorka i organizatorka wystaw, pokazów, konkursów. Dorobek naukowy, artystyczny i dydaktyczny poparty zainteresowaniami ukierunkowanymi na obszary łączące zagadnienia klasyfikacji przestrzeni architektonicznych w aspekcie psychologii postrzegania i odbioru, tożsamości oraz społecznego oddziaływania w przestrzeni, zależności oraz wzajemnych relacji pomiędzy obszarami sztuki czystej i projektowej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz