piątek, 28 lutego 2020

Rusza rekrutacja do przedszkoli i szkół


2 marca rozpoczyna się proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych a także do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/21. Nabór prowadzony jest w formie elektronicznej.

Przedszkola
Postępowanie rekrutacyjne
- 28.02.2020 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.
- 02.03.2020 r. - 13.03.2020 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 20.03.2020 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 25.03.2020 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 26.03.2020 r. - 30.03.2020 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
- 31.03.2020 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.
Postępowanie uzupełniające
- 14.08.2020 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.
- 17.08.2020 r. - 21.08.2020 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 24.08.2020 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 26.08.2020 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 27.08.2020 r. - 28.08.2020 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
- 31.08.2020 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.
Szkoły Podstawowe

Postępowanie rekrutacyjne
- 28.02.2020 r. - Publikacja ofert poszczególnych szkół podstawowych
- 02.03.2020 r. - 13.03.2020 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu szkoły i ich rejestracja.
- do 20.03.2020 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów.
- 25.03.2020 r. (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwszego wyboru.
- 26.03.2020 r. - 30.03.2020 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
- 31.03.2020 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające
- 14.08.2020 r. - Publikacja ofert poszczególnych szkół podstawowych
- 17.08.2020 r. - 21.08.2020 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i ich rejestracja.
- do 24.08.2020 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów.
- 26.08.2020 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwszego wyboru.
- 27.08.2020 r. - 28.08.2020 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku postępowania uzupełniającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
- 31.08.2020 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Źródło UM Sieradz

Wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców - www.sieradz.podstawowe.vnabor.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz