niedziela, 3 maja 2020

Święto Konstytucji 3-ego maja


Ze względu na epidemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia tegoroczne obchody święta Konstytucji 3 maja w naszym mieście odbyły się skromnie i bez oficjalnych wystąpień. W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja pierwszej w europie i drugiej na świecie spisanej ustawy zasadniczej, regulującej organizację władz państwowych, prawa oraz obowiązki obywateli. Ze względu na obecną sytuację i związane z nią obostrzenia tegoroczne obchody święta Konstytucji 3 Maja odbywają się bez oficjalnych wystąpień oraz bez masowych imprez okolicznościowych. W naszym mieście uroczystości ograniczyły się do mszy świętej odprawionej w sieradzkiej Bazylice Mniejszej i składania kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przez chętnych to uczynić mieszkańców miasta. Należy tu jeszcze wspomnieć o naszych harcerzach z Hufca  ZHP Sieradz, którzy to pełnili wartę honorową wraz z żołnierzami przy pomniku Józefa Piłsudskiego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz