poniedziałek, 28 września 2020

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży

 W Teatrze Miejskim wręczono nagrody i stypendia edukacyjne przyznawane dla młodych sieradzan -  uczniów wszystkich typów szkół  -  będących mieszkańcami Miasta Sieradza, których wiedza bądź osiągnięcia artystyczne wykraczają poza wymagania programowe szkół.


Sukces może być efektem wielu szczęśliwych zdarzeń, przypadku...nie tutaj. Dzisiaj nagradzamy tych, którzy osiągnęli go za cenę ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń. Te stypendia to uhonorowanie waszych wysiłków, pracy - także nad samym sobą. Przypomnijmy, że swoje wyniki w nauce osiągnęliście w szczególnie trudnym czasie pandemii, która narzuciła nowe zasady nauczania. To był czas sprawdzianu dla nas wszystkich, sprawdzianu naszej konsekwencji i samodyscypliny. Zdaliście go celująco. Dziękuję Wam  za to i gratuluję. Przede mną dzisiaj Ci, którym należą się szczególne wyrazy szacunku. I nie mowie tu tylko o Was uczniowie i waszych wspaniałych wynikach w nauce, ale tez o Waszych rodzicach. To oni często są inspiracją, czasem muszą pełnić rolę konsekwentnego kontrolera ale przyznacie, że bez nich byłoby trudno osiągnąć tak wiele - mówił Paweł Osiewała, prezydent Miasta Sieradza.


Życzę Wam - drodzy stypendyści -  dalszego rozwijania zdolności i wiedzy. Wierzę, że będziecie potrafili ten kapitał dobrze w życiu wykorzystać, dla siebie, dla swoich rodzin.

Łącznie uhonorowano 94 uczniów.
Nagrodzeni zostali:
•    Uczniowie klas I – III szkół podstawowych – 13 osób - otrzymali nagrody rzeczowe (pamiątkowe statuetki i dyplomy);
•    Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych – 39 osoby - otrzymali nagrody rzeczowe (pamiątkowe statuetki, piękne publikacje książkowe z wpisem Prezydenta Miasta Sieradza oraz dyplomy);
•    Uczniowie klas VII - VIII – 29 osób - otrzymali stypendia jednorazowe w wysokości 700 zł oraz dyplomy;
•    Uczniowie szkół średnich – 13 osób - otrzymali stypendia jednorazowe w wysokości 1.000 zł oraz dyplomy.
Wszyscy rodzice nagrodzonych uczniów otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty. Źródło UM Sieradz.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz