środa, 28 lipca 2021

Baczyński i inni w Letnim Ogrodzie Poetów

W poniedziałek 26 lipca o godzinie 17 w Letnim Ogrodzie Poetów wiersze czytali… Nie, nie czytali, choć wierszy słuchaliśmy. Z winylowych płyt słuchaliśmy poetów pokolenia II wojny światowej: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wacława Bojarskiego, Tadeusza Gajcego, Zdzisława Stroińskiego i Andrzeja Trzebińskiego.


Znane i mniej znane utwory wykonywali wybitni polscy aktorki i aktorzy: Irena Kwiatkowska, Halina Mikołajska, Zofia Mrozowska, Zofia Rysiówna, Hanna Skarżanka, Mariusz Dmochowski, Ignacy Gogolewski, Stanisław Jasiukiewicz, Andrzej Łapicki, Tadeusz Łomnicki, Jan Świderski i Mieczysław Voit. Jednych i drugich już z nami nie ma, ale po poetach zostały wielkie, poruszające wiersze, a po aktorach głosy i niezwykłe wyczucie poezji.

Rozmawialiśmy o tym co ich łączyło, a łączyła nie tylko poezja. Wszyscy działali w konspiracji. Tadeusz Gajcy wraz Wacławem Bojarskim i Zdzisławem Stroińskim w maju 1943 roku założyli biało-czerwony wieniec z napisem Genialnemu Polakowi Mikołajowi Kopernikowi, w 400-ną rocznicę śmierci – Podziemna Polska. Bojarski został postrzelony, a rana okazała się śmiertelna. Stroińskiego aresztowano, jedynie Gajcemu udało się uciec. Łączy ich jeszcze jedno – żaden nie przeżył wojny.

Zastanawialiśmy się jakimi twórcami mogliby być poeci pokolenia Kolumbów. Czy obdarowaliby nas wspaniałymi wierszami? A może wojna zabiłaby w nich wrażliwość na piękno świata? Chociaż uznaliśmy, że raczej nie, ponieważ w tych mrocznych czas w ich poezji wciąż obecne były miłość, światło i przyroda z całą jej zmiennością.

Grupa Poetycka DESANT, Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz i Powiatowa Biblioteka Publiczna zapraszają ponownie do Letniego Ogrodu Poetów. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach: www.pbp.sieradz.pl, www.kreatywnysieradz.pl, na profilach facebookowych Grupy Poetyckiej DESANT, Stowarzyszenia Kreatywny Sieradz, PBP w Sieradzu i CiK-u, a także w lokalnych mediach.

Projekt „Letni Ogród Poetów” został sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Sieradz w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów dla Aktywnych Mieszkańców Sieradz 2021, którego operatorem jest Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Zapraszamy wszystkich do „Letniego Ogrodu Poetów”! Pobujajmy w poetyckich obłokach w pięknych okolicznościach przyrody! Foto Magdalena Olejnik, tekst Organizator.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz