poniedziałek, 2 sierpnia 2021

Rowy odwadniające jak nowe

Zakończyła się przebudowa ponad 5 km rowów odwodnieniowych w osiedlach Zapusta i Wola Dzierlińska  w Sieradzu na odcinkach  od rzeki Myji do ul. Ludowej.


Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOMEL” S.A. z Poddębic. 

Zgodnie z zapisami umowy udrożniono rowy w celu poprawy jakości odprowadzania wód deszczowych, co ma zapobiec zalewaniu posesji mieszkańców Zapusty i Woli Dzierlińskiej, zwłaszcza podczas roztopów. 

Rowy były w bardzo złym stanie technicznym (zamulone z silnym porostem, zarośnięte krzakami oraz drzewami). Ich przekroje zostały określone wiele lat temu, kiedy to zlewnie stanowiły w większości grunty rolne oraz drogi gruntowe z nieliczną tylko zabudową mieszkalną. W ramach zadania przebudowano także przepusty pod drogami, które są w bardzo złym stanie technicznym.

Przebudowa i odbudowa rowów polegała na wykonaniu robót budowlanych  związanych z odtworzeniem stanu pierwotnego rowu i  wykonaniu niezbędnych umocnień.

 Wyprofilowane zostały także skarpy i dna tak, by udrożnić przepływ wód. W obrębie rowów usunięto liczne zadrzewienia i zakrzaczenia. 

Wszystkie istniejące przepusty, które posiadały zbyt małe światła, bądź ich stan techniczny nie był odpowiedni zostały przebudowane. Źródło UM Sieradz.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz