wtorek, 14 września 2021

„Dobry zawód, kluczem do przyszłości”

Z dniem 01.09.2020 roku Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu rozpoczął realizację projekt nr RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/19 pt. „Dobry zawód, kluczem do przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.INFORMACJE O PROJEKCIE

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 - XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Numer i nazwa Działania dla Osi: 03 - XI.3 Kształcenie zawodowe

Numer i nazwa Poddziałania: 01 - XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Numer konkursu/naboru: RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19

Tytuł projektu: Dobry zawód, kluczem do przyszłości

Okres realizacji projektu: od 2020-09-01 do 2022-08-31

Całkowita wartość projektu: 1 935 585,11 zł

Kwota dofinansowania: 1 742 026,51 zł

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie (kobiety i mężczyźni) uczący się w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu(CEZ)

W projekcie udział biorą uczniowie realizujący praktyczne kształcenie zawodowe w CEZ w Sieradzu w zawodach: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Technik mechanik; Technik mechatronik; Technik pojazdów samochodowych; Technik elektryk; Technik energetyk; Technik elektryk; Technik Budownictwa oraz uczniowie uczący się w branżowej szkole I stopnia w zawodach; elektryk; murarz-tynkarz; monter zabudowy i robót wykończeniowych; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; mechanik pojazdów samochodowych; elektromechanik pojazdów samochodowych; monter mechatronik; mechanik motocyklowy; blacharz samochodowy; ślusarz; dekarz.

Specyfiką Grupy Docelowej jest znaczny udział Uczniów z obszarów wiejskich

Wśród potencjalnych uczestników projektu znajdą się uczniowie z niepełnosprawnościami.

Działania w projekcie odpowiadają na problemy i potrzeby zidentyfikowane w Diagnozie instytucjonalnej przygotowanej i przeprowadzonej przez CEZ na podstawie indywidualnego zapotrzebowania placówki i osób objętych wsparciem.

W ramach programu nauczania w poszczególnych zadaniach, zaplanowano zakup doposażenia pracowni/warsztatów szkolnych w CEZ dla zawodów: technik odnawialnych źródeł energii, technik elektryk, technik mechatronik, technik samochodowy, technik budownictwa, technik mechanik, technik energetyk, blacharz samochodowy oraz dostosowanie/adaptację pracowni obróbki ręcznej dla zawodu technik energetyk i diagnostyki samochodowej dla zawodu technik samochodowy.

Wyposażenie pracowni/warsztatów zapewni wysoką jakość kształcenia i jest zgodne z podstawą programową kształcenia dla danego zawodu.

Planowane środki w projekcie na wyposażenie/doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w CEZ Sieradz w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, oraz dostosowanie adaptacja pracowni, zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego to kwota - 670 947,86 zł.

Opierając się zasady dokonywania zakupów zgodnie z obowiązującym prawem o zamówieniach publicznych przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono oferentów i dokonano zakupów.

Zakupiono materiały do pakietów edukacyjnych, m.in.: teczki z gumką, zszywacz, długopisy, gumki, zeszyty, bloki, skoroszyty, ołówki, papier ksero, kalkulatory, USB, taśmę.
Zakupiono materiały eksploatacyjne do realizacji zajęć w zadaniach min.: dwutlenek węgla, olej, środek zabezpieczający gwinty, filtr powietrza, tarcze hamulcowe, świece zapłonowe, akumulatory,  napinacze paska, rozrząd, cewkę, klocki hamulcowe, nakrętki, wysprzęglik.
Dla zadania 7 Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej zakupiono oprogramowanie zawodowe.

Ponadto opierając się na zasadach określonych PZP i rozstrzygnięciu przetargów dokonano zakupów:
Urządzenie wielofunkcyjne; Zestaw interaktywny- tablica interaktywna + projektor + stojak + oprogramowanie; Słuchawki; Niszczarka; Laptopy; Ekran projekcyjny; Listwa przepięciowa; Przewód HDMI; Projektor multimedialny; Zestaw głośników; Router do sieci internetowej; Uchwyt sufitowy; Pamięć przenośna Komputer stacjonarny z monitorem, klawiaturą, myszą  Poziom III cz.2-scenariusz zajęć z zakresu:rysunek pracy, uczenie się, rozwój kompetencji kluczowych; Poziom IV cz.2- scenariusz zajęć z zakresu rozwoju zawodowego, planowanie kariery zawodowej; Sztuka motywacji. Przewodnik- Multimedialny program komputerowy; Program komputerowy CAD; Oprogramowanie do symulacji pracy instalacji urządzeń energetycznych; Zestaw programów elektrycznych; Piła tarczowa z tarczami do metali; Frezarka do drewna dolnowrzecionowa; Giętarka z nożycami krążkowymi; Frezarka CNC; Imadło maszynowe; Frezarka z wyświetlaczem cyfrowym + narzędzia; Zestaw frezów trzpieniowych; Głowica frezarska fi 50; Głowica frezarska fi  80; Głowica frezarska fi 125; Trzpienie frezarskie; Płytki skrawające; Tokarka z wyświetlaczem cyfrowym+ osprzęt; Noże tokarskie składane; Płytki wieloostrzowe; Wiertarko frezarka ze stołem krzyżowym; Piaskarka kabinowa; Gilotyna hydrauliczna; Wiertarka stołowa z auto posuwem; Kompresor; Ostrzałka do wierteł; Szlifierka taśmowa; Ostrzałka elektrod TIG

Biuro projektu mieści się w siedzibie realizatora projektu: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul. Leszka Czarnego 2 pokój 12,

Od września 2021r. rozpocznie się realizacja II edycji projektu.

 

Informacja o projekcie i materiały rekrutacyjne do pobrania na stronie http://cezsieradz.com.pl/cez/index.php/projekty-unijne-m
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz