wtorek, 28 września 2021

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

Niemal 800 młodych ludzi stanie przed Powiatową Komisją Lekarską w Sieradzu, która dziś rozpoczęła pracę w budynku starostwa powiatowego przy pl. Wojewódzkim 3. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18. rok życia.


Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przełożenia terminu wskazanego w wezwaniu imiennym. Powiatowa Komisja Lekarska w Sieradzu będzie pracować w sali C Starostwa Powiatowego w Sieradzu do 5 listopada. W tym czasie do kwalifikacji wojskowej stanie 770 osób, najwięcej - około 200 z Miasta Sieradz, najmniej z Gminy Klonowa - 15 osób.

Informujemy również, że z uwagi na przerwanie 13 marca 202 roku kwalifikacji wojskowej, gminy - Błaszki, Złoczew i Burzenin wzywają do kwalifikacji - oprócz podstawowego rocznika 2002 - również cały rocznik 2001.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w celu ustalenia innego terminu powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.