niedziela, 24 października 2021

“Jesiennie i rodzinnie w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im.”Jasia i Małgosi” w Sieradzu

„Jesienna ikebana” to tytuł konkursu florystycznego, który zorganizowało i przeprowadziło Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im.”Jasia i Małgosi” w Sieradzu.


Konkurs adresowany był dla wychowanków przedszkola oraz ich rodziców i w swoich założeniach zakładał promowanie wśród najmłodszych postaw proekologicznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz kreowanie inwencji twórczej. 

Sprzyjał też poszerzaniu współpracy pomiędzy placówką przedszkolną, a rodzicami oraz wzmacnianiu więzi rodzinnych podczas wspólnej pracy. 

Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie i wykonanie przestrzennej kompozycji techniczno - florystycznej ,,Jesienna Ikebana”, opartej na “sztuce układania”, wykorzystując naturalny materiał przyrodniczy i dary jesieni: kwiaty, liście, zioła, szyszki, kasztany, żywe okazy przyrody. 

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i rodziców. Podczas uroczystości jego rozstrzygnięcia, połączonej z wystawą nagrodzonych prac wszystkim uczestnikom konkursu wręczono nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Przedszkole nr 6 dziękuje za aktywne włączenie się do udziału w konkursie oraz gratuluje wszystkim jego laureatom - dzieciom oraz ich rodzicom. Źródło Przedszkole nr 6. 


 

1 komentarz: