wtorek, 5 października 2021

Podpisano umowy na termomodernizację dwóch powiatowych zespołów szkół

Dwie spośród szkół prowadzonych przez Powiat Sieradzki będą poddane kompleksowej termomodernizacji. W Starostwie Powiatowym w Sieradzu podpisano stosowne umowy. Prace będą prowadzone w Powiatowym Zespole Szkół w Warcie oraz Powiatowym Zespole Szkół w Błaszkach. Umowy podpisali Jadwiga Napieralska, dyrektor PZS w Błaszkach i Dominik Strumiński, dyrektor PZS w Warcie, a po stronie wykonawcy - Tomasz Rychłowski, Prezes Zarządu Defero Sp. z o.o. (Zdjęcia Powiat Sieradzki, źródło Powiat Sieradzki)


Wszystkie prace związane z termomodernizacją zostaną zakończone do grudnia 2022 roku. Zaplanowany remont nie zakłóci działalności szkół, prace będą prowadzone w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem jednostek.

Termomodernizacje budynków obu szkół wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej, współfinansowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji w ramach Programu priorytetowego „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – IV edycja”.

Koszty inwestycji to 4 893 528, 31 zł w Warcie przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w Łodzi: 4 371 911 zł oraz 4 473 042, 69 w Błaszkach z dofinansowaniem: 3 942 860 zł. Pozostałe koszty zostaną pokryte z budżetu Powiatu Sieradzkiego. Źródło Powiat Sieradz.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz