czwartek, 4 listopada 2021

Trzecie boisko jak nowe

Nowa murawa, system jej zraszania i drenażu. Sieradzki magistrat wyłonił wykonawcę II etapu modernizacji trzeciego boiska na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 


Nowa murawa, system jej zraszania i drenażu. Sieradzki magistrat wyłonił wykonawcę II etapu modernizacji trzeciego boiska na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Wykonawcą tego etapu przebudowy boiska, popularnie nazywanego "boiskiem na oponach", z uwagi na otaczające plac gry wkopane w ziemię opony, będzie firma "Leszek Kułak - Budownictwo sportowe. Inżynieria Krajobrazu" ze Skwierzyna. Modernizacja kosztować będzie 735 tys. zł. 60 tys. zł pokryje dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus". Wykonawca ma 200 dni, licząc od podpisania umowy, na zrealizowanie prac. Te obejmują usunięcie dotychczasowej murawy na głębokości 3-4 cm, ułożenie geowłókniny, wyprofilowanie spadków boiska zasypką żwirowo-piaskową, ułożenie na zasypce rur drenarskich oraz wykonanie właściwych warstw konstrukcji płyty boiska. Po takich zabiegach wysiana zostanie nowa trawa oraz wykonany zostanie system zraszania płyty boiska. Za liniami bramkowymi zamontowane zostaną profesjonalne bramki do gry w piłkę nożną oraz piłkochwyty. Rozprowadzona zostanie również instalacja elektryczna pod planowany w trzecim etapie montaż fundamentów słupów oraz projektorów oświetleniowych.

Warto pokreślić, że "boisko na oponach" to jedno z najstarszych boisk na terenie MOSiR. Dawniej służyło jako boisko pomocnicze dla głównej płyty stadionu. Tu odbywały się treningi – zwłaszcza młodszych zawodników piłkarskich, szkolących się na terenie ośrodka w Sieradzu. By przywrócić tę funkcję konieczna jest modernizacja. Jej pierwszy etap zakończył się w ubiegłym roku. Powstało ogrodzenie wraz z bramą i furtkami oraz rozdzielnia elektryczna, której dotychczas w tym miejscu brakowało.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz