poniedziałek, 13 grudnia 2021

"Szlachetna Paczka". Włączyliśmy się w akcję pomagania

Pracownicy Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy i Centrum Usług Wspólnych włączyli się w akcję "Szlachetna Paczka". Postaraliśmy się o bardziej radosne święta dla 73-letniego Pana Józefa i jego rodziny.

Idea akcji pomagania ma już 20 lat. Dla rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Szlachetnej Paczki kontakt z wolontariuszem i pomoc materialna stają się często impulsem do zmiany. 

Od 2001 roku Wolontariusze Szlachetnej Paczki spotykają się z rodzinami w potrzebie, przychodzą do ich domów, docierają do prawdziwej biedy. Dopiero gdy dogłębnie poznają indywidualną sytuację rodziny, podejmują decyzję o jej włączeniu do programu.

 Do Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Istota akcji jest docieranie do prawdziwej biedy – tej niezawinionej, ukrytej, a nie tej, która domaga się pomocy.

Mądrą pomoc otrzymują potrzebujący, którzy mimo słabości starają się zmienić swoją sytuację, nie są bierni, nie czekają na jałmużnę. Ale również tacy, którzy nie poradzą sobie sami – seniorzy w trudnej sytuacji czy osoby z niepełnosprawnościami.

Wciągu ostatnich 5 lat wolontariusze odwiedzili ponad 160 tys. rodzin. Źródło Powiat Sieradzki.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz