poniedziałek, 10 stycznia 2022

Pożeganie z policyjnym mundurem insp. Cezarego Adamczyka - komendanta powiatowego policji w Sieradzu

10 stycznia 2022 roku z policyjnym mundurem pożegnał się komendant powiatowy policji w Sieradzu. Po ponad 28 latach służby w policji insp. Cezary Adamczyk odszedł na zasłużoną emeryturę. Podczas uroczystej zbiórki szef sieradzkich policjantów zdał obowiązki na zajmowanym stanowisku oraz pożegnał się ze sztandarem jednostki. Panu komendantowi życzymy wszelkiej pomyślności, realizacji osobistych zamierzeń i nowych wyzwań na emeryturze.


Dzisiejszy dzień z pewnością na długo zapisze się w pamięci insp. Cezarego Adamczyka, który po ponad 28 latach służby w Policji odszedł na emeryturę. Uroczyste pożegnanie Komendanta odbyło się 10 stycznia 2022 roku w siedzibie sieradzkiej jednostki, które z uwagi na ograniczenia związane z trwającym stanem pandemii miało charakter kameralny, z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.

Na uroczystości obecny był nadinsp. Sławomir Litwin - Komendant Wojewódzki Policji  w Łodzi, Mariusz Bądzior – Starosta Powiatu Sieradzkiego, Paweł Osiewała – Prezydent Miasta Sieradza, Rafał Matysiak – Wiceprezydent Miasta Sieradza, Jarosław Kaźmierczak – Wójt Gminy Sieradz, Prokurator Rejonowy w Sieradzu – Sławomir Anek, insp. Małgorzata Mączyńska – Komendant Powiatowy Policji  w Zduńskiej Woli, insp. Piotr Bielewski – Komendant Powiatowy Policji  w Łasku, Kierownik Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu – podinsp. Sławomir Olczyk, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi - podinsp. Adam Kolasa, komendanci komisariatów, kadra kierownicza oraz funkcjonariusze i pracownicy sieradzkiej komendy.

Na początku uroczystości odczytany rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina o zwolnieniu ze służby z dniem 10  stycznia 2022 roku insp. Cezarego Adamczyka, po którym nastąpiło pożegnanie Komendanta ze Sztandarem sieradzkiej jednostki.

Insp. Cezarego Adamczyka pożegnał Komendant Wojewódzki Policji  w Łodzi, który w swoim wystąpieniu  w serdecznych słowach wypowiadał się o odchodzącym na emeryturę Komendancie. Podkreślił jego profesjonalizm, zaangażowanie i chęć niesienia pomocy. Gratulacje i podziękowania za okres owocnej służby i współpracy oraz życzenia pomyślności i realizacji osobistych planów złożyli Komendantowi: zaproszeni samorządowcy,  Prokurator Rejonowy, komendanci ościennych jednostek Policji, delegacje kadry kierowniczej i pracowników sieradzkiej komendy.

Inspektor Cezary Adamczyk podziękował wszystkim za lata dobrej współpracy, przychylność, a także pomoc w realizacji różnych przedsięwzięć. Szczególne podziękowania skierował do osób, z którymi miał kontakt na co dzień, czyli kadry kierowniczej, funkcjonariuszy oraz pracowników sieradzkiej komendy.

Inspektor Cezary Adamczyk z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją służbę rozpoczął w 1993 roku i od początku związany był z pionem kryminalnym. W 1996 roku ukończył Wyższa Szkołę Policji w Szczytnie. Kolejne kroki stawiał w łódzkim garnizonie, gdzie przeszedł poszczególne szczeble kariery. Przez rok był Kierownikiem Referatu do spraw Przestępczości Gospodarczej Komendy Rejonowej Policji Łódź – Widzew. Następne lata pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. W maju 1999 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału Przestępczości Gospodarczej, a od  2011 roku przez ponad 5 lat pełnił funkcje Komendanta IV Komisariatu KMP w Łodzi. Od 1 stycznia 2017 roku, kiedy został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu, do końca swojej służby związany był z sieradzką jednostką.  Od listopada 2019 roku insp. Cezary Adamczyk pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu.

Insp. Cezary Adamczyk podczas służby wielokrotnie był odznaczany i wyróżniany odznaczeniami resortowymi i państwowymi. Między innymi  otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi, srebrny medal „Za Długoletnią Służbę” oraz złotą odznakę „Zasłużony Policjant”.

W imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników jeszcze raz dziękujemy Panu Komendantowi za współpracę i  życzymy realizacji życiowych planów, dużo zdrowia, spełnienia marzeń oraz chwil wypełnionych spokojem i radością. 

Pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu został dotychczasowy I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu - mł. insp. Cezary Kacprzak.

(Źródło i zdjęcia KPP Sieradz)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz