piątek, 25 marca 2022

OZE dla mieszkańców Sieradza

Blisko 6,5 mln zł kosztować będzie 236 instalacji fotowoltaicznych i 43 kolektorów solarnych, które pojawią się w domach mieszkańców Sieradza. Paweł Osiewała, prezydent Miasta, podpisał dzisiaj umowę z wykonawcą inwestycji.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)

 

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Wykonawcą prac będzie firma Flexi Power Group z Pabianic, która za swoje usługi zaproponowała 6.436.048,89 zł. te objęte będą 120 miesięczną gwarancją. - Dzięki tej inwestycji, w połączeniu z instalacją 431 paneli fotowoltaicznych na wszystkich sieradzkich przedszkolach i rozpoczętej właśnie budowie ciepłowni geotermalno-biomasowej, poprawi się stan środowiska naturalnego i zmniejszona zostanie emisja zanieczyszczeń do atmosfery - wyjaśnia Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Warto podkreślić, że Urząd Miasta w Sieradzu pozyskał na ten cel ponad 5,1 mln zł dofinansowania. Wkład własny wnoszony jest przez uczestników, czyli mieszkańców zakwalifikowanych do projektu, którzy na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie zawarli z Miastem stosowną umowę. To na ich gospodarstwach domowych montowane będą instalacje.

Wykonawca ma pół roku na zrealizowanie inwestycji.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz