piątek, 25 marca 2022

Uchodźcy znajdą schronienie przy ul. Tuwima

W pierwszych dniach kwietnia budynek przy ul. Tuwima 2 w Sieradzu powinien być gotowy na przyjęcie pierwszych uchodźców z Ukrainy.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)


Zarząd Województwa Łódzkiego kilka dni temu zdecydował o udostępnieniu pomieszczeń uchodźcom z Ukrainy w budynku, w którym mieścił się kiedyś Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Sieradzkie Kolegium Języków Obcych Sieradzu. - Dzięki dobrej współpracy obu samorządów obywatele Ukrainy zyskają nowy tymczasowy dom. Staramy się zrobić wszystko, żeby ludzie, uciekający przed wojną przebywali u nas w godnych warunkach – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

- To może być przykład dla innych samorządów, jak połączyć siły i wspólnie pomagać naszym gościom z Ukrainy – mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Pomieszczenia przy ul. Tuwima to ponad 500 m. kw., które trzeba przygotować. Dzięki zaangażowaniu sieradzkich wolontariuszy obiekt został posprzątany a teraz Urząd Miasta Sieradza prowadzi prace z dalszym ich przystosowaniem dla uchodźców z Ukrainy. Zakupione zostały m.in. meble oraz inne wyposażenie pokoi. W pomoc zaangażowały się również lokalne firmy a także więźniowie z Zakładu Karnego w Sieradzu. - Niemal codziennie zgłaszają się do nas lokalni przedsiębiorcy, którzy chcą ofiarować swoją pomoc, pytają się, co mogą zrobić, co jest potrzebne. To jest naprawdę bardzo budujące - podkreśla Rafał Matysiak, zastępca prezydenta miasta.

W budynku przy ul. Tuwima 2 schronienie znajdzie 60 uchodźców z Ukrainy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz