czwartek, 31 marca 2022

Pierwszy aktywny pokaz dla kandydatów do służby w policji

W miniona sobotę 26 marca 2022 roku na hali sportowej sieradzkiego MOSiR-u odbył się pierwszy tzw. „aktywny pokaz” zorganizowany przez sieradzką policję. Osoby, które chciałyby związać swą przyszłość z naszą formacją, wzięły udział w „próbnym” teście sprawności fizycznej. Kandydaci zapoznali się również procedurą doborową oraz otrzymali tematyczne materiały promocyjne.


Wychodząc naprzeciw kandydatom do służby w naszej formacji, Komenda Powiatowa Policji w  Sieradzu wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu zorganizowała tzw. „aktywny pokaz”. Osoby które planują przystąpić do procedury rekrutacyjnej, miały możliwość skorzystania ze wstępnego testu i sprawdzić swoje umiejętności na torze sprawności fizycznej. Pod okiem doświadczonych policyjnych instruktorów z Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu, kandydaci mogli zweryfikować swój czas na torze oraz skorzystać ze wskazówek instruktorów, aby jak najlepiej przygotować się do egzaminu. Aktywny pokaz poprzedziło spotkanie kandydatów z policyjnym profilaktykiem oraz oficerem prasowym sieradzkiej komendy. Szczegółowo omówiona została procedurę naboru do służby w Policji oraz poszczególne jej etapy. Policjantki udzieliły informacji jakie warunki trzeba spełniać, aby wstąpić w szeregi naszej formacji oraz wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym. Osoby zainteresowane poinformowano o możliwości złożenia dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia rekrutacji w Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu oraz zaoferowano pomoc w ich wypełnieniu. Policjantki podkreśliły, że praca w formacji policyjnej daje mnóstwo satysfakcji z niesienia pomocy innym. Poprzez liczną ofertę  szkoleń resortowych, służba w Policji daje szansę zawodowego rozwoju, stwarza również możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności. Osoby zainteresowane otrzymały ulotki promocyjne z numerami kontaktowymi. 

Bardzo dziękujemy dyrekcji sieradzkiego MOSIR–u za możliwość skorzystania z hali sportowej na ul. Łokietka 55.

Przypominamy!

Na kandydatów czekamy w Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2 codziennie w godz. 7.30 -15.30 Szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerem tel. 47 845 14-16, 47 845 17-09.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.