wtorek, 19 kwietnia 2022

Świadczenia za pomoc dla obywateli Ukrainy

Trwa akacja wypłat rekompensat dla mieszkańców Sieradza, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie w naszym mieście.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)


Świadczenie jest wypłacane z dołu, za okres faktycznego zapewniania obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia. – Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom, którzy przybyli do Sieradza. Dzisiaj proszę, by wszyscy ci, którzy przyjęli pod swój dach mieszkańców Ukrainy, by zgłaszali się do nas, bo za chwilę mija termin 60 dni, kiedy to można uzyskać wsparcie finansowe za udzieloną pomoc w kwestii noclegu i wyżywienia – mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Sieradzki magistrat otrzymał już ponad 700 tys. wsparcia finansowego na ten cel, które zostało przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki. – Jesteśmy przygotowani, by te środki dystrybuować – dodaje prezydent.

O pomoc mogą ubiegać się zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Świadczenie to przysługuje maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość to 40 zł dziennie za osobę. Rekompensata będzie obejmowała czas, który uchodźcy faktycznie spędzili w domu osoby, która użyczyła im miejsca.

- Obecnie wpłynęło 28 wniosków o rekompensatę pobytu 163 obywateli Ukrainy. Warto zaznaczyć, że na mocy specustawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie weryfikował prawidłowość składanych wniosków oraz czy pod wskazanym adresem faktycznie przebywają bądź przybywali obywatele Ukrainy, którzy uciekali przed konfliktem zbrojnym z terytorium Ukrainy – wyjaśnia Krzysztof Bejmert, dyrektor MOPS

Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Polna 5 oraz w Urzędzie Miasta Sieradza w Referacie Profilaktyki Zdrowotnej i Świadczeń Społecznych – parter pokój nr 06 w godzinach od 8.00 do 15.00.  Wszelkie niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku będą udzielane przez pracowników  Referatu Profilaktyki Zdrowotnej i Świadczeń Społecznych pod numerem telefonu 43 826 61 76, 43  826 61 75.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz