piątek, 22 kwietnia 2022

Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła

1 lipca 2021 roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszklanych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)


Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku. Deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., należy złożyć w terminie 12 miesięcy. W tym przypadku termin składania deklaracji mija 30 czerwca tego roku.

Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.


Deklarację należy złożyć:

1) w formie elektronicznej, na stronie www.zone.gunb.gov.pl, aby to zrobić, trzeba posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny;

2) w formie papierowej, wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Sieradza-wzór deklaracji do pobrania poniżej


Dodatkowe informacje nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 


http://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz