środa, 8 czerwca 2022

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie powołana do Rady Doskonalenia Systemu Oświaty

Pani Elżbieta Słowińska Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie została powołana do Rady do spraw Doskonalenia Oświaty. Powołanie wręczyła wiceminister Marzena Machałek. Uroczystość odbyła się w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie.
(Źródło Powiat Sieradzki)Rada jest odpowiedzialna za doradzanie Ministrowi Edukacji i Nauki w zakresie poprawy funkcjonowania systemu oświaty. Do jej zadań należy m. in. wyrażanie opinii na temat planowanych zmian w obszarze oświaty i wychowania oraz ustalania przez ministra kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Członkowie Rady dokonują analizy otoczenia funkcjonowania organów prowadzących szkoły i organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Rada przygotowuje opinie i stanowiska dla ministra w zakresie doskonalenia sytemu oświaty oraz uczestniczy w opiniowaniu aktów prawnych.

Bardzo cieszymy się, że oświata powiatu sieradzkiego ma swojego reprezentanta w Radzie. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy sukcesów w dalszym działaniu.
1 komentarz: