piątek, 1 lipca 2022

Prezydent dostał absolutorium

Bez żadnego głosu sprzeciwu Rada Miejska w Sieradzu udzieliła absolutorium prezydentowi miasta Pawłowi Osiewale.

(Źródło Urząd Miasta)


- Nie będę obiektywny w ocenie patrzenia na miasto, choć wiem, że nie robimy wszystkiego, co oczywiście wiąże się z pieniędzmi, choć staramy się pozyskiwać ich jak najwięcej. Widać to chociażby po 120 mln zł na budowę geotermii czy 29 mln zł na kompleksowe zajęcie się osiedlem w rejonie ulic Andersa i Strzelców Kaniowskich. Ludzie, którzy przyjeżdżają do Sieradza są zachwyceni ładem, porządkiem i przedsiębiorczością sieradzan. Widzą, że miasto rozwija się. Zgodzili się dzisiaj Państwo [Rada Miejska - red] na sprzedaż gruntów na górce woźnickiej. Wraz z naszymi terenami i gruntami prywatnymi powstanie tam inwestycja na 23 ha, która da 1500 miejsc pracy. W 2023 r. ruszy też inwestycja na 6 ha zlokalizowanych na górce kłockiej. Po sąsiedzku Grupa Schnee za 47 mln zł rozpocznie też swoją rozbudowę. Scanfil też chce się rozwijać. Dochodzą do tego setki mniejszych przedsiębiorców, którzy także chcą rozwijać swoje firmy. Wkrótce ruszy budowa bloku komunalnego i kolejnych dwóch bloków w ramach projektu SIM. Do tego dochodzą inwestycje prywatne. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta, dziękuję mieszkańcom i dziękuję radnym, że wspólnie możemy rozwijać nasz Sieradz - mówił Paweł Osiewała.

W głosowaniu za udzieleniem absolutorium "za" było 16 radnych. Pięciu wstrzymało się od głosu.

Wcześniej radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 r. (16 głosów "za", 5 przeciw) a także przyjęli raport o stanie Gminy Miasto Sieradza za 2021 r. oraz udzielili votum zaufania dla prezydenta. W tym głosowaniu za jego udzieleniem zagłosowało 15 radnych, 5 było przeciwnych a jeden wstrzymał się od głosu. - Sieradz jest dobrze prowadzony, widać to chociażby po poziomie bezrobocia, które jest jedno z najniższych w całym województwie łódzkim. Wywiązuje się Pan ze swojego zadania. Mówię to szczerze, choć niejednokrotnie sprzeczaliśmy się o wiele rzeczy - mówił radny Mirosław Antoni Owczarek.
Radni, Juliusz Góraj i Arkadiusz Góraj, zwracali uwagę na problemy z kwestiami demograficznymi i zbyt małą ilością ścieżek rowerowych. - Należy się tym intensywnie zająć. Demografia nie jest oczywiście tylko problemem Sieradza, ale uważam, że powinna zostać opracowana strategia, która wskazałaby rozwiązanie tego problemu - przekonywał Arkadiusz Góraj.

Na sprawy związane ze ścieżkami rowerowymi uwagę zwracał również radny Andrzej Czapnik. - Powinna zostać opracowana koncepcja poruszania się rowerem po mieście i okolicy. Sieradz rozwija się, widać to po ilości inwestycji budowlanych realizowanych w mieście. Ciekawe byłoby w tym zakresie zestawienie z sąsiednią Zduńską Wolą. Zasługą takiego stanu rzeczy jest z całą pewnością podejście do inwestorów również prywatnych w Urzędzie Miasta - oceniał radny.

Pozytywne o wykonaniu budżetu Sieradza za 2021 r. a także w sprawie absolutorium dla Pawła Osiewały wypowiedziała się także Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz