czwartek, 11 sierpnia 2022

Szybka kolej - wariant inwestorski na trasie Wrocław - Łódź ogłoszony

10 sierpnia br. we Wrocławiu został zaprezentowany wariant inwestorski linii kolejowej KDP na odcinku Łódź – Sieradz – Wrocław. To blisko 200 km odcinek, który radykalnie skróci czas przejazdu pomiędzy Wrocławiem, a Łodzią z ok. 3 godzin do 1 godziny. Z Sieradza, gdzie będzie znajdował się węzeł przystankowy dojedziemy np. do Łodzi w ok. 20 min lub do Wrocławia w ok. 40 min.

Według zakładanego przez Spółkę Centralny Port Komunikacyjny (CPK) harmonogramu prac, pierwsze roboty budowlane na odcinku sieradzkim mają ruszyć w 2024 roku.Po blisko rocznych analizach, konsultacjach społecznych i spotkaniach, w wyniku których przeanalizowano kilkadziesiąt tysięcy uwag i propozycji, projektanci nowej linii kolejowej zarekomendowali CPK Sp. z o.o. Wariant W51, który został nieco zmodyfikowany w stosunku do pierwotnej wersji na odcinku w Sieradzu uwzględniając uwagi miasta do przebiegu blisko 14,5 km odcinka linii w granicach administracyjnych miasta.

     Jak podkreślili projektanci, wybór tego wariantu spowodowany został między innymi tym, że jest to wariant najbardziej akceptowalny społecznie i najmniej ingerujący w tereny zabudowane na całym przebiegu. Poza tym, jest najbardziej uzasadniony ekonomicznie (najkrótszy odcinek pomiędzy Łodzią a Wrocławiem).

     Z uwagi na modyfikacje Wariantu W51 i brak zaktualizowanej mapy przebiegu KDP przez Sieradz, ostateczne rozwiązania zostaną przedstawione po ich publikacji przez Centralny Port Komunikacyjny.

UWAGA LINK DO WARIANTU W-51 PONIŻEJ 

(dotychczasowa mapa https://www.cpk.pl/pl/wariant-i-w51 nie jest ostateczną mapą wybranego wariantu inwestorskiego).

     Program Kolejowy CPK zakłada, że biegnąca z CPK i Warszawy kolejowa "szprycha" nr 9 poprowadzi przez Łódź Fabryczną do zachodnich województw Polski. Trasa w kształcie litery "Y" w Sieradzu rozgałęzi się w stronę Wrocławia i Poznania. Cała sieć CPK będzie składać się z niemal 2000 km nowych linii kolejowych, spośród których około 1300 km jest w zaawansowanych pracach przygotowawczych.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)

1 komentarz: