piątek, 23 września 2022

Obiór inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda’’

W czwartek 22 września odbył się odbiór inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda’’ W dniu 02.08.2021 r. rozpoczęto realizację zadania, która dobiegła końca w połowie września bieżącego roku.

 Powiat Sieradzki dla w/w inwestycji pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 232 600,00 zł. W kosztach realizacji zadania partycypowała również Gmina Miasto Sieradz oraz Gmina Sieradz. Koszt całkowity zadania to 8 203 284,62zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,,LARIX’’ Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, Ulica Klonowa 11. Długość odcinka drogi objętej przebudową wynosi 4 286 m.

 

Zakres robót budowlanych obejmował:

- Na odcinku od 0+000 do 1+946 km wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni

- Na odcinku od 1+946 do 4+286 wymianę całej konstrukcji jezdni

- Wykonanie obustronnego poszerzenia jezdni do szerokości 6,0m

- Wybudowanie nowych chodników oraz przebudowa istniejących

- Wykonanie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych z kostki brukowej

- Wykonanie pobocza o szerokości 1,0 – 1,5 m

- Wykonanie peronów przystankowych w miejscach przystanków komunikacji zbiorowej, wraz z przejściami dla pieszych

- Przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych do posesji o nawierzchni  z kostki brukowej w kolorze grafitowym

- Wykonanie zjazdów z destruktu bitumicznego do gruntów rolnych i posesji niezabudowanych

- Wykonanie remontu istniejących przepustów pod koroną drogi

- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń BRD.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz