piątek, 28 października 2022

Jak uciec przed smogiem?

Od 17 października 2022 roku Strażnicy Miejscy w Sieradzu działający w ramach Zespołu d/s działań profilaktycznych przeprowadzają działania edukacyjne dotyczące akcji „Jak uciec przed SMOG-iem”.  Ta prowadzona jest jest we wszystkich jednostkach oświatowych na terenie miasta Sieradza.

- Zaczęliśmy od sieradzkich przedszkoli. Dzieci z najstarszej grupy wiekowej ( 6-7 lat) zostają zapoznane ze sposobem segregacji odpadów za pomocą kreatywnego zestawu kolorowych  makiet, obrazów  i worków przygotowanego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Podczas  spotkania dzieci zapoznawane są  min. z zasadami prawidłowego palenia w piecach – pomagają im w tym przestrzenne rekwizyty np. kartonowy piec. Strażnicy Miejscy  zwracają szczególną uwagę na sposoby ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego i wskazują najmłodszym jak można zapobiegać temu zjawisku - wyjaśnia Marek Pacyna, komendant SM w Sieradzu.

Działania strażników miejskich nie sprowadzają się tylko do działań profilaktycznych. Jak wylicza komendant, w tym roku przeprowadzono ponad 50 interwencji zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.

- 15 sprawców ukarano grzywną, natomiast 28 pouczono, a to dopiero początek okresu grzewczego. Osoby karane to w większości osoby starsze dziadek, babcia dlatego poprzez dziecko chcemy dotrzeć do starszych osób, które rozpalają  w piecach - tłumaczy Marek Pacyna.

Rozpoczęta akcja jest elementem składowym wielopłaszczyznowych działań prowadzonych długofalowo przez Straż Miejską w Sieradzu w ramach  cyklu  „Czym skorupka za młodu nasiąknie...”

- Kształtowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych jest bowiem gwarancją wypracowania pozytywnych i pożądanych wzorców zachowań i postępowań  w przyszłości  tzn. u osób dorosłych - podkreślają sieradzcy strażnicy.

Zainteresowane jednostki oświatowe akcją mogą kontaktować się ze Strażą Miejską pod nr tel. 986 lub 43 822 37 05.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz