poniedziałek, 3 października 2022

Projekt „Młodzi dla Ziemi- Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro”

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu zakończyło realizację projektu o numerze 2020-1-PMU-3275. Działania projektowe były możliwe dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 246 576 zł. Projekt Ponadnarodowej Mobilności Uczniów realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zgodnie z tytułem projektu, tematyka programu mobilności związana była z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Nad tymi zagadnieniami uczniowie pracowali wspólnie z młodzieżą z Grecji uczącą się w IV Liceum
w Katerini.

Łącznie odbyły się dwie mobilności, w których uczestniczyło 33 uczniów i 4 nauczycieli. Pierwsza z nich 15-25.11.2021, druga 04-14.04.2022. Podczas zagranicznych wyjazdów uczniowie zmierzyli się z szeregiem wyzwań, wśród których znalazło się m.in. przeprowadzenie dwóch debat oksfordzkich. Ich tematyka to: "Zrównoważone źródła energii jako fundament bezpieczeństwa energetycznego krajów Unii Europejskiej – w kontekście Zielonego Ładu” oraz „Społeczny obowiązek czy ograniczenie wolności obywatelskich? Rozwiązania na rzecz środowiska, prawodawstwo i Zielony Ład a wolność i demokracja w krajach Unii Europejskiej”. W ramach działań projektowych młodzież przeprowadziła wywiady i sondy uliczne oraz opracowała stronę internetową poświęconą zagadnieniom związanym z ekologią i ochroną środowiska. Poza zajęciami merytorycznymi brała udział w wycieczkach. Wśród odwiedzanych miejsc znalazły się m.in. Meteory, wyspa Paleos Trikeri, Saloniki czy Stary Panteleimon. Językiem projektowym był język angielski.Źródło Powiat Sieradzki.

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.