poniedziałek, 19 grudnia 2022

Pieniądze na rozwój sportu

Prezydent Miasta Sieradza ogłasza nabór wniosków na wsparcie przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w roku 2023.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)

Adresatami wsparcia finansowego są kluby sportowe działające na obszarze miasta Sieradza, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i które wykażą we wniosku, że przyznanie dotacji wpłynie w sposób istotny na osiągnięcie celu publicznego z zakresu rozwoju sportu. Celem wsparcia jest stworzenie warunków sprzyjających upowszechnianiu i rozwojowi różnych dyscyplin sportu poprzez osiąganie wysokich wyników w poszczególnych dyscyplinach sportowych i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 500.000,- zł

Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2023 r.

Termin i miejsce złożenia wniosków - do 5 stycznia 2023 r. - Urząd Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz (Biuro Obsługi Klienta) - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Sieradza. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zarządzenie dostępne jest tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz