środa, 22 lutego 2023

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Współpraca ze strażą pożarną

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie z OSP Sieradz spotkali się z Pawłem Osiewałą, prezydentem miasta. Podczas spotkania podpisano aneks do uzgodnienia związanego z udziałem strażaków ochotników w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)

Jednostka OSP Sieradz we wspomnianym wcześniej systemie funkcjonuje już od 1994 r. Podpisany dzisiaj aneks precyzuje m.in. zapisy dotyczące deklarowanej gotowości operacyjnej jednostki z Krakowskiego Przedmieścia, zadań dla nich przewidzianych, poziomu wyszkolenia ratowników. Dużą role w utrzymywaniu gotowości wynikającej z aneksu odgrywa Miasto Sieradz. - Zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców Sieradza, dlatego aktywnie wspieramy druhów ochotników, także finansowo, między innymi w pokryciu kosztów związanych z utrzymaniem sprawności technicznej pojazdów, sprzętu czy osobistego ekwipunku ratowników - podkreśla Paweł Osiewała.

Miasto Sieradz wsparło również zakupu nowego, ciężkiego samochodu ratowniczego Renault K440. Cena jego zakupu to 1 371 450 zł, z czego ponad 721 tys. zł to właśnie dofinansowanie z budżetu magistratu. 500 tys. zł wyłożyła Komenda Główna PSP a 150 tys. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Samochód już wkrótce pojawi się w strażnicy OSP przy ul. Krakowskie Przedmieście.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz