piątek, 17 lutego 2023

Praktyki w Grecji dla uczniów Technikum w Złoczewie !!!

W ramach programu ERASMUS+ Sektora – Kształcenie i szkolenie zawodowe Typ akcji – KA-121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego Wartość projektu – 54 554,00 €

Cele projektu:

·         podniesienie jakości kształcenia uczniów PZS w Złoczewie

·         podniesienie kwalifikacji nauczycieli PZS w Złoczewie

·         poprawa wizerunku i umiędzynarodowienia PZS w Złoczewie

W ramach projektu, 29 uczniów technikum ekonomicznego, rachunkowości i informatycznego w Złoczewie wraz z trzema opiekunami, w dniach 17-28.04.2023 roku przebywać będzie
na praktykach zawodowych w Grecji. Wyjazd związany będzie
z praktyczną nauką zawodu jak również odbywać się tam będą zajęcia dotyczące kultury greckiej. Wyjazd poprzedzają dodatkowe zajęcia
z języka angielskiego, kultury geografii greckiej oraz przygotowujące do wyjazdu. Źródło Powiat Sieradzki.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.