czwartek, 20 kwietnia 2023

III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "W gościnie u Marii Konopnickiej"

W środę 19 kwietnia w Warckim Centrum Kultury odbył się III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „W gościnie u Marii Konopnickiej” pod Honorowym Patronatem Starosty Sieradzkiego, Mariusza Bądziora. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

Celem konkursu było:

  • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
  • popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej,
  • popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima, Jana Brzechwy,
  • kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
  • promowanie talentów recytatorskich/ lektorskich,
  • popularyzacja literatury pięknej.

43 uczestników konkursu z 12 szkół zaprezentowało się w następujących kategoriach:

Kategoria I – recytacja wiersza lub fragmentu prozy,
Kategoria II – piękne czytanie wiersza lub fragmentu prozy wybranego autora,
Kategoria III – inscenizacja wiersza.

Na zaproszenie przybyli: Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior, Wicestarosta Sieradzki Kazimiera Gotkowicz, Wiceminister MEiN Tomasz Rzymkowski,  Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu Cezariusz Mostowski, Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego Tomasz Baliński.

Jury w składzie: Jan Olszewski, Małgorzata Jurkowska, Wiktor Baranowski.

W kategorii recytacja wiersza lub fragmentu prozy:
W grupie najmłodszej

I miejsce zdobyła Martyna Cudak
II miejsce zdobył Natan Mamot
III miejsce zdobył Alan Kopka

W grupie młodszej

I miejsce zdobył Krzysztof Andrzejczak
II miejsce zdobyła Gabriela Wilner
III miejsce zdobyła Michalina Chojnacka
Wyróżnienie - Zuzanna Dynkowska

W grupie starszej

I miejsce zdobyła Natalia Leśniewska
II miejsce zdobyła Oliwia Woźna
III miejsce zdobyła Roksana Brewczyńska
Wyróżnienie - Gabriel Zdzienicki

W grupie najstarszej

I miejsce zdobyła Daria Kikowska
II miejsce zdobyła Aleksandra Duda
III miejsce zdobyła Katarzyna Gajdka

W kategorii piękne czytanie:
W grupie najmłodszej

I miejsce zdobył Szymon Witczak
II miejsce zdobył Krystian Sęczkowski

W grupie młodszej

I miejsce zdobył Alex Nowak
II miejsce zdobył Mateusz Wlazło

W grupie starszej

I miejsce zdobył Emil Klimczak
II miejsce zdobył Kacper Kałużny
III miejsce zdobyła Natalia Freigang

W grupie najstarszej

I miejsce zdobył Kuba Lemierz
II miejsce zdobyła Natalia Nowak
III miejsce zdobyła Iga Sobieraj
Wyróżnienie - Bartosz Horodyński

W kategorii inscenizacja wiersza:
W grupie najmłodszej

I miejsce zdobyła Daria Borkowska

W grupie młodszej

I miejsce zdobył Jakub Młotkiewicz

W grupie starszej

I miejsce zdobyła Klaudia Ochmańska
I miejsce zdobyła Grupa "KONOPNICZANIE"

Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty otrzymał Jakub Borczyk, za odwagę wykonawczą.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom raz jeszcze gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy za rok. Źródło Powiat Sieradzki.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz